Alapadatok:

Képzés: Folyamatirányítás

Tantárgy kódja:

Kredit:

Nyelv: magyar

Heti óraszám:

 

Előadás
Gyakorlat
Laboratórium

Tantárgy kari adatlapja: (hivatkozás berakása)

Tantárgyfelelős:

Prof. Dr. Mizsey Péter

 

Tantárgy oktatói:

 

 

Tantárgy tematikáját kidolgozta:

 

 

Előkövetelmény:

-

 

Tantárgy célkitűzése:

 

Tantárgy tematikája:

 

Követelmények:

 

 

Érdemjegy megállapításának módja:

 

 

Felhasználható irodalom:

 

Csatolmányok: