Szakdolgozat (BSc) témák

Cím

 

Leírás

Érvényes

Arduino mikrovezérlő alkalmazása laboratóriumi méretű folyamatok
inteligens vezérléséhez

Finomítói maradékok és hulladékok értéknövelő hasznosítása

Pervaporáció modellezése és értékelése

Pervaporáció laboratóriumi vizsgálata

Azeotróp elegyek elválasztása desztillációval

Gőz-folyadék egyensúlyi modellek laboratóriumi mérésekkel történő
verifikálása

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

Diplomamunka (MSc) témák

Cím

 

Leírás

Érvényes

Mikroalga biomassza hidrotermális elszenesítésének vizsgálata

Tereftálsav előállításának folyamatmodellezése, környezeti hatások becslése

Oximetilén-éter (OME) előállításának vizsgálata, folyamatmodellezése, a reakcióutak környezeti hatásainak becslése

 

Arduino mikrovezérlő alkalmazása laboratóriumi méretű folyamatok
inteligens vezérléséhez

Finomítói maradékok és hulladékok értéknövelő hasznosítása

Pervaporáció modellezése és értékelése

Pervaporáció laboratóriumi vizsgálata

Azeotróp elegyek elválasztása desztillációval

Gőz-folyadék egyensúlyi modellek laboratóriumi mérésekkel történő
verifikálása

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

2018.06.30-tól

Archív témák

Cím

 

Leírás

Érvényes

Metanogáz mikrobákkal termelt metán életciklusának vizsgálata