2023.01.01–2023.05.31: MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat

Hibrid organofil pervaporáció-desztilláció módszer kidolgozása heteroazeotrópot tartalmazó elegy elválasztására

Development of hybrid organophilic pervaporation and distillation method for separation of mixture containing heterogeneous azeotropic

 

2022.01.01–2022.12.31: Tudományos Mecenatúra pályázat – 140699

Technológiai hulladékvíz kezelési módszerek összehasonlító értékelése: elválasztástechnikai eljárások és égetés

Comparative evaluation of process wastewater treatment methods: separation methods and incineration

 

2021.07.01–2022.12.31: NTP-NFTÖ-21-B-0014

Kompetitív membránműveletek vizsgálata a vegyiparban: pervaporációs módszer fejlesztése

Investigation of competitive membrane operations in the chemical industry: development of pervaporation method

 

2021.05.01–2021.08.31: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – 156628

Technológiai hulladékvíz kezelési eljárások értékelése életciklus elemzéssel

Evaluation of process wastewater treatment processes by life cycle assessment

 

2020.09.01–2021.08.31: ÚNKP – 20-4-II-BME-296

Többlet villamos energia karbonmentes, nagy léptékű tárolásának fejlesztése a katalitikus hidrotermális elgázosítás és elszenesítés kutatásával

Development of carbon-free, large-scale storage of surplus electricity through research on catalytic hydrothermal gasification and carbonization

 

2020.07.01–2021.06.30: NTP-NFTÖ-20-B-0095

Elválasztástechnikai eljárások modellezésének fejlesztése folyamatszimulátor környezetben

Development of modelling of separation processes in process simulator environment

 

2020.07.01–2022.06.30: Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – Nemzeti Kihívások Alprogram - TKP-1-1/PALY-2020

Hatékonyságnövelt és intelligens gyártástechnológiák - Vegyipari technológiák intenzifikálása

Efficiency enhanced and intelligent manufacturing technology - Intensification of chemical technologies

 

2019.12.01–2024.08.31: OTKA – 131586

A körforgásos gazdaság fejlesztése: új fiziko-kémiai módszerek kidolgozása technológiai hulladékvizek kezelésére és azok értékelése

Improvements for circular economy: development of new physicochemical process wastewater treatment methods and their evaluation

 

2019.09.01–2020.06.30: ÚNKP – 19-4-BME-416

Technológiai hulladékvíz kezelési módszerek összehasonlítása: desztilláció és membrános eljárások

Comparison of process wastewater treatment methods: distillation and membrane processes

 

2019.05.01–2020.06.30: Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – TUDFO/51757/2019-ITM

Hatékonyságnövelt és intelligens gyártástechnológiák - Vegyipari technológiák intenzifikálása

Efficiency enhanced and intelligent manufacturing technology - Intensification of chemical technologies

 

2018.09.01–2024.05.31: OTKA – 128543

Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok

Storage of fluctuating renewable energies with flexible methods: energy and raw materials

 

2018.09.01–2019.06.30: ÚNKP – 18-4-BME-209

Hulladékvíz kezelési módszerek tanulmányozása a legjobb ipari technológia megállapítása érdekében

Study of liquid waste treatment processes to design the best practicing technologies

 

2018.07.01–2019.06.30: NTP-NFTÖ-18-B-0154

Fluktuáló megújuló elektromos energia tárolásának vizsgálata mikroalga biomassza felhasználásával

 

2017.09.01–2018.06.30: ÚNKP – 17-3-I-BME-022

Megújuló forrásból származó elektromos energia tárolási lehetőségének vizsgálata mikroalga biomassza hidrotermális elgázosításával

Storage of variable renewable electric energy via hydrothermal gasification of microalgae biomass

 

2017.09.01–2020.08.31: Bolyai – 432/17/6

Hulladékvíz kezelési módszerek fejlesztése a körforgásos gazdaságban

Development of liquid waste treatment in the circular economy

 

2015.01.01–2019.12.31: OTKA – 112699

Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása

Capture of CO2 from biogases and industrial flue gases

 

2014.09–2016.09: Visegrad Fund – Ecomarket

Prospects of the Visegrad Cooperation in Promoting a Sustainable Consumption and Production Model

 

2013.12.01­–2016.11.30: 544364-TEMPUS-1-12013-DE-TEMPUS-JPHES

International Joint Master Program on Material and Energy Flow Management

 

2013.01.01–2015.06.30: Új Széchenyi Terv – KMR_12-1-2012-0066

„Hulladék gumiabroncs alkotó összetevőinek szelektív és teljeskörű újrahasznosítása” című projekt megvalósítása a Szelence Képviseleti Kft. és a Budapesti Műszaki Egyetem együttműködésében

Selective and complete reutilization of the compounds of waste tires (in the consortium of the Szelence Ltd. and the Budapest University of Technology and Economics)

 

2010.10.15–2014.03.01: Swiss-Hungarian Cooperation Programme – SH 7/2/14

Towards a sustainable fine chemical pharmaceutical industry: screening and re-utilisation of carbon rich liquid wastes

Fenntartható finomkémiai és gyógyszeripar: szerves anyagot tartalmazó folyékony hulladékok szelekciója és hasznosítása

 

2010–2012: BME-Kutatóegyetem – BEK-P5-T5

Ipari technológiai vizek komplex, fiziko-kémiai és biológiai kezelése

TÁMOP 4.2.1/B-09/11/KMR-2010-0002

 

2009.02.01–2013.01.31: OTKA – 76139

Fenntartható fejlődés zöld technológiákkal történő megvalósításának kutatása

Improvement of sustainable development with green technologies

 

2004.01.01–2008.12.31: OTKA – 46218

EU konform, környezetkímélő hibrid eljárások tervezése és irányítása

Design and control of EU-conform environmental friendly hybrid processes

 

2005.01.01–2008.06.30: OTKA – 49849

Fenntartható fejlődés és fogyasztás tiszta technológiákkal valamint megújuló nyersanyagokkal és energiákkal

Sustainable development and consumption with clean technologies and renewable raw materials and energies

 

2003.01.01–2006.12.31: OTKA – 42600

Integrált környezetközpontú folyamatok kutatása elméleti és kísérleti módszerekkel

Research of integrated environmental benign processes with theoretical and experimental methods