Fókuszban a fenntarthatóság

 

A jövő generációi iránti felelősségünk egyik fontos eleme a fenntartható fejlődés megvalósítása, amely fejlődés kielégíti az emberiség jelen szükségleteit, és ezzel egyidejűleg megóvja és megőrzi a környezetet valamint a természeti erőforrásokat a jövő generációi számára.

Kutatásaink célja a környezet elhasználódásának minimalizálása mellett az ipari fejlődés megvalósítása a fejlett zöld technológiák alkalmazásával, melyek főbb elemei:

  • megújuló nyersanyag és energiatermelés,
  • elhasznált természeti erőforrások, nyersanyagok, ill. feldolgozott nyersanyagok valamint energia visszanyerése és újrahasznosítása,
  • elkerülhetetlen emissziók káros hatásának csökkentése, esetleges anyagvisszanyeréssel.

Megújuló nyersanyag és energiatermelés

Megújuló erőforrások (pl. bio-massza, geotermikus energia) minél hatékonyabb hasznosítása, pl. eredményes üzemanyagcélú és/vagy fűtőanyagként történő felhasználás

Tiszta technológiák

Membrántechnika

Alacsony energiafelhasználásával a tiszta technológiák közé tartozik. Alkalmazásával a megújuló nyersanyagok termelése, valamint ipari szennyvizek tisztítása (pl. fémsók, oldószerek visszanyerése) valósítható meg. A szennyező kibocsátások csökkenthetők, újrahasznosítás lehetséges.

Desztilláció, abszorpció

Oldószerek visszanyerése ipari hulladékokból, káros anyagok eltávolítása, szennyvíztisztítás.  Szén-dioxid abszorpciós megkötése füstgázokból, biogázokból.

Az általunk tervezett rektifikációs és membrán rendszereket, berendezéseket több helyen sikerrel alkalmazzák az iparban.

Életciklus elemzés

Ipari folyamatok és termékek a fenntarthatóság követelményeinek csak akkor felelnek meg, ha azok környezeti hatásai minimálisak. A környezeti hatásokat nem csak a gyártelep határain belül, de azon kívül is vizsgálni kell, melynek eszköze az életciklus elemzés.

 

Integrált folyamattervezés

Termelő folyamatok tervezése a környezeti hatás és az irányíthatóság szempontjainak figyelembevételével. Ebben a munkában a zöld technológia valamennyi eredményére támaszkodunk, használjuk a korszerű számítástechnikai  eszközöket.

Kutatási területek

Ásványolaj-technológia
Hulladékkezelési technológiák
Hulladékok újrahasznosítási technológiája
Ipari kémia
Környezeti technológiák
Szén-dioxid-elnyelő rendszerek
Szennyvízkezelési technológiák
Szerves kémiai technológiák
Szervetlen kémiai technológiák
Újrahasznosítási technológia
Vegyészmérnöki tudományok
Vegyipari technológia
Zöld kémia