TDK témák

Cím

Leírás

Szén-dioxid értéknövelésének vizsgálata

Katalitikus hidrotermális elgázosítás vizsgálata

Arduino mikrovezérlő alkalmazása laboratóriumi méretű folyamatok vezérléséhez

Szabályozó rendszer fejlesztése

Gőz-folyadék egyensúlyi modellek laboratóriumi mérésekkel történő verifikálása